English   Svenska

Book cover - Staden

Staden

I denna bok får du följa stadsbildens förändringar sedan slutet av 1800-talet till våra dagar. Hur har modet förändrats, när försvann hästarna och när tog bilarna över? Och hur såg bussarna ut förr i tiden?

Bildverket Staden belyser på ett lättsamt sätt hur staden ständigt skiftar form. Det finns massvis att upptäcka i bilderna, både detaljer och berättelser att fundera och samtala kring.

Text och bild av Emelie Östergren

Utgiven på Lilla piratförlaget, 2020

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO