English   Svenska

Book cover - Flora Och Fauna

Flora Och Fauna

Flora och Fauna! Mitt seriealbum som pågått i hundra år har avslutats och skickat till tryck. En mörk, poetisk, farlig och humoristisk berättelse om pojken Scott och han irrfärder genom dröm och verklighet. Försöker söka ett svar. Frågan är vad han hittar?

Köp boken här eller från Epix.

Text och bild av Emelie Östergren

Utgiven på Epix förlag 2021

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO