English   Svenska

Book cover - Toli och kampen om sopmonstret

Toli och kampen om sopmonstret

Toli och kampen mot sopmonstret är en historia som utspelar sig i stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg i Stockholm. I berättelsen har skräpet tagit över staden och förtrollat människornas sinne. Skräp och sopor är en del av vardagen. Men en dag tar Toli upp kampen mot soporna – och blir en hjälte!

2019 satsade Skärholmen stadsdelsförvaltning på en unik seriebok till förskolorna i Skärholmen. Toli och kampen mot sopmonstret är ett pedagogiskt material om nedskräpningens konsekvenser.

Bild av Emelie Östergren

Text av Anna Tebelius

Utgiven på Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2019

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO