English   Svenska

Story image - Vår Pippi – Vår Vang

Vår Pippi – Vår Vang

Tecknare hyllar Ingrid Vang Nyman och det moderna genombrottet inom svensk barnboksbild. Antologi utgiven på Salikon förlag Redaktörer Ulla Redin och Gunna Grähs

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO