English   Svenska

Story image - Money-Work

Money-Work

En serie utgiven i den slovenska tidningen Stripburger, i specialnumret ”Workburger” 2013 och i den svenska antologin ”Dock-ument” utgiven på Dockhaveri förlag 2016.

www.stripburger.org

www.dockhaveri.se

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO