English   Svenska

Project image - Djävulens Bröllop

Djävulens Bröllop

Illustrationer och omslagsillustration av Emelie Östergren

Författare Gudrun Wessnert

Utgiven på LL-förlag, 2013

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO