English   Svenska

Book cover - _Min hund_ - ny bilderbok för de allra minsta

Min hund - ny bilderbok för de allra minsta

Min första småbarnbok Min hund är nu utgiven på Lilla piratförlag. En lite lätt surrealistisk och rolig småbarnsbok. Vi möter känslor vi kan ha i mötet med en husdjur eller kanske med något annat i livet, som visar sig bli så mycket större än vi tänkt.

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO