English   Svenska

Book cover - Runaway Dog

Runaway Dog

Mini kus! #16, ”En gång var jag i Riga och du var där mitt framför mig. I gammal dams krog låg du mellan två andra tomtar och du var den rätta, Alvie. Då sa jag. Dig ska jag göra en historia om ”. Runaway Dog är en historia om Alvie och hunden Moses som hittar varandra i en svår period i livet. En historia om lycka och glädje likaväl som ensamhet.

Text och bild av Emelie Östergren

Utgiven på Kuskomikss, 2013

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO