English   Svenska

Book cover - Mr K Dresses Up

Mr K Dresses Up

Nya äventyr med Mr Kenneth, skaparen av Evil dress. Det är dags att städa upp. Helt på engelska.

Text och bild av Emelie Östergren

Utgiven på Optimal förlag, 2010

BÖCKER BLANDAT PROJEKT NYHETER INFO