Little boxes

Little boxes publicerades September 2012.

Historien handlar om Fru Noonan, ett vatten lekage och tio flickor. Ett drama om det outtalade, de förbisedda och förnimmelse om ett lyckligt liv och ett fungerande hem.