Upside down på svenska institutet i Paris

Karin Cyren och jag tar vägarna till Paris för ett par dagar för vår samlings utställning på svenska institutet som är arrangerat av den italienska organisationen Hamelin. Ta vägarna förbi. Precis som i Bolonga blev utställningen är fantastiskt fin och kommer finnas fram till Oktober nästa år.

VkortIll2_MAIL2.indd

Utställning av nutida svenska barnboksillustratörer inom ramen för Designer’s Days.

Eva Lindström tillhör en stark generation svenska barnboksförfattare och illustratörer som slog igenom på 80-talet och som mycket snabbt fick stort inflytande och bidrog till att förnya genren. Hennes nya alster väcker fortfarande samma nyfikenhet då hon ständigt utvecklar sina uttrycksmedel. Eva Lindström är idag en förebild och inspirationskälla för många betydligt yngre svenska illustratörer. Emma AdbågeKarin CyrénCamilla EngmanJoanna HellgrenMaria LibertMoa Schulman och Emelie Östergren har trots sina mycket personliga stilar många gemensamma nämnare. Långt ifrån att skapa «vackra», insmickrande bilder vågar de närma sig barnets egen bildvärld och experimenterar ofta med ett illusoriskt naivt men samtidigt mycket sofistikerat bildspråk, inte sällan med en subtil finurlighet och humor. I deras berättelser har naturen ofta en framträdande roll och inte sällan kan man även hitta surrealistiska stråk.
Även om barnboksillustration är en viktig del i deras arbeten så ägnar sig flera av dem även åt annat  som tecknade serier, animerad film och illustrationer för en vuxen publik. Trots deras ungdom har vissa redan fått ett flertal böcker översatta till andra språk, däribland franska.

Utställningen är producerad i samarbete med den italienska kulturföreningen Hamelin.

Vernissage i närvaro av Karin Cyrén och Emelie Östergren 2013.05.15 / 18:00 – 20:00

Fritt inträde. Tisdag – söndag  / 12:00 – 18:00
Obs! utställningen har sommarstängt  21 juni och 15 juli – 2 september.