The Pig

Den här serien är baserad på en skulptur från ett av de tre Lettiska nationalmuseum som finns i Riga. The Pig är en skulptur gjord av the lettiska konstnären Teodor Zalkalns.

Ett projekt som jag gjorde i samarbete med en serieevent som tog plats i Riga arrangerad av seriekollektivet och tidningen Kus. Kolla in deras hemsida här. De är en strak kraft för serier i Lettland där det tidigare knappt existerade någon seriekultur.

Se hela serien här.

Om slag till två nya böcker av två talangfulla människor

 

MUMIELAND en bok av Sara Tuss Efrik

 Mumieland är Sara Tuss Efriks debut och Rosenlarvs allra första nyskrivna roman.

Mumieland är en kamp. En krigsscen. Ett enda långt självmordsbrev. En orfisk sång. En kokett saga. En neonskog av stympade ballerinor. En folktro för döda mödrar. En mytologi i vardande. En överlevnadsbok. Ett gurleskt martyrium. En geologisk självstudie av Sara Tuss Efrik.

En artikel om Mumieland från GP

 

ETT FLICKLABORATORIUM I VALDA BITAR en bok av Maria Margareta Österholm

 Den svenskspråkiga samtidslitteraturen är full av flickor. Där finns träskvarelser, dagböcker, vargar, dockor, skärsår, dubbelgångare, mat, hår, änglar och annat som hör flickskap till. Att inte kunna eller vilja vara en Riktig Flicka, och vad det kan tänkas innebära, är en problematik som ett otal litterära flickor tampas med. De svälter sig och sväller. Andra odlar päls, blir monster eller skapar egna världar. I böcker av Monika Fagerholm, Mare Kandre, Inger Edelfeldt, Maria Hede, Pirkko Lindberg, Berny Pålsson, Anna Jörgensdotter och en rad andra författare laboreras det med flickskap. Det är fråga om en estetik som kan kallas gurlesk, en sammangyttring av feminism, femininitet, äckel, gullighet och överdrift. Med hjälp av skevbegreppet – en översättning, variation och hybrid av queer – tar sig Maria Margareta Österholm an skönlitteraturens kärleksfulla bråkande med flickans många former. Ett flicklaboratorium i valda bitar är en litteraturvetenskaplig avhandling som närmar sig ett flertal samtidslitterära flickor. Hur ser berättelserna om skevhet ut och vad har de att tillföra feministisk teori?

En artikel av boken från nät tidningen Bedur